Inici / Projectes / Centre Diari

Centre Diari

El projecte de Centre Diari Can Palet és un servei diürn, que realitza una tasca preventiva fora de l’horari escolar i que vol donar resposta als nous reptes socials que sorgeixen a la zona, convertint-se en un espai de convivència entre infants de diferents orígens on aquest no sigui un factor de desigualtat i exclusió social. Acollim, de dilluns a divendres a partir de les 5 de la tarda, més d'un centenar d'infants i joves en edat escolar, majoritàriament en situació de risc d’exclusió social.

El Centre Diari vol ser, no només un espai de trobada i convivència dels infants de la zona amb més dificultats, sinó també, un agent més en l’educació de tots els infants del barri.
El projecte de Centre Diari Can Palet és un servei diürn, que realitza una tasca  educativa i preventiva fora de l’horari escolar, i que vol donar resposta als nous reptes socials que sorgeixen a la zona, convertint-se en un espai de convivència entre infants de diferents orígens; on aquest esdevingui un factor que afavoreixi la igualtat d’oportunitats .
L’educació, entesa com a procés d’aprenentatge centrat en l’infant que participa activament i en diferents espais de la seva vida, i tenint molt en compte seu context, és una eina fonamental per lluitar contra l’exclusió social, però no pas l’única. La convivència, l’arrelament, la participació i la implicació al barri, només es poden aconseguir si el Centre Diari obre les seves portes a tots els infants de la zona, independentment del seu origen o status socioeconòmic. No es pot oblidar, però, que hi ha diferències entre els infants; el Centre Diari de Can Palet vol treballar perquè aquestes no es converteixin en factors d’exclusió social.
Per aconseguir-ho entem que s’ha de treballar a través de tres vessants: l’educació en el lleure, on l’Entitat té més de quaranta anys d’experiència[1] , el Reforç Escolar i el treball familiar. És una tasca a realitzar de manera conjunta, coordinant-se amb les escoles i instutits on assisteixen els infants i joves, les seves famílies i l’Equip de Serveis Socials del territori. 
El Centre Diari vol ser, no només un espai de trobada i convivència dels infants de la zona amb més dificultats, sinó també, un agent més en l’educació de tots els infants del barri.
El Centre Diari no inicia el seu camí tot sol i a banda de rebre el suport de l’entitat sencera, Associació Educativa Can Palet, també disposa del recolzament del MCEC[2] (Moviment de Centres d’Esplai Cristians) moviment al qual està adherit i la FEDAIA (Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i l'Adolecència).
Actualment, es compte amb dos grans projectes a Centre Diari, CanPa Jove i CanPa Xics.
CanPa Xics és el projecte de Centre Diari per infants de 3 a 12 anys. Es treballa per tal d’aconseguir potenciar el desenvolupament integral de l’infant i del seu context, en un espai socioeducatiu; oferir una atenció individualitzada i adequada a les necessitats de cada infant; i
treballar de forma interdisciplinària amb tots els agents que intervenen en el desenvolupament de l’infant.
CaPa Jove és el projecte de Centre Diari dirigit a joves e 12 a 16 anys. Es treballa en la línia d’empoderar els joves en el seu procés maduratiu en el àmbit acadèmic, intrapersonal i interpersonal.
En definitiva, els projecte de Centre Diari de Can Palet pretenen ser un espais de convivència pels diferents infants del barri, i un motor de canvi i de noves oportunitats per aquests i les seves famílies.

[1] El Centre Diari de Can Palet va néixer fa 10 anys del Centre d’Esplai Infantil de Can Palet, entitat fundada al setembre de 1966 i dedicada a l’educació en el lleure. 
[2] La Fundació Pere Tarrés és una organització no lucrativa fundada per l'Arxidiòcesi de Barcelona amb l'objectiu d'impulsar i desenvolupar l'educació, la vida associativa, el desenvolupament comunitari, però sobretot l'educació en el temps de lleure infantil i juvenil.